نصب سیستم‌جارومرکزی درقزوین

60,000 تومان

نصب سیستم جاروی مرکزی شرکت آپامه بصورت تجمیعی برای ساختمان پنج طبقه به مساحت هرواحد200متر و هرواحد پنج پریز مکنده مربعی طرح ایتالیا در شهر قزوین ، محل نصب موتورخانه ساختمان ، گنجایش مخزن شصت لیتر

¤ ی نفسسس راحت با آپامه

شرکت جاروی مرکزی آپامه

09107899534

شناسه آگهی : 855618c2e50868d4

نظرات