نصب جارومرکزی در کارخانه تولیدپوشاک

4,500 تومان

اجراء سیستم جاروی مرکزی در کارخانه تولید پوشاک جهت جمع آوری پرز نخ های مورد استفاده
قدرت مکش دستگاهها هرکدوام چهارهزاروات ، حجم‌مخزن چهل لیتر و نوع دستگاه مورد استفاده از مدل سری RT میباشد
جاروهای مرکزی آپامه علاوه بر کاربردهای مسکونی دارای کاربرد در مشاغل کارگاهی و کارخانه ای هم میباشند

¤ ی نفسسس راحت با ¤ آپااامه

09107899534
02144363078

شناسه آگهی : 655618d39989d49e

نظرات