مجتمع آجر سنتی و نسوز شاهی

تماس بگیرید

اطلاعات اضافی

شماره همراه09133554006
ایمیلpinwebyazd@gmail.com
شماره ثابت03538343088

مجتمع آجر سنتی و نسوز شاهی
قیمت و فروش انواع اجر از تولید به مصرف
اجر شیل
اجر نما
اجر سفال
اجر کف پوش
اجر سنتی
اجر نسوز
اجر انگلیسی
اجر قزاقی
اجر لعابدار

شرایط ویژه برای ارگان های دولتی

شناسه آگهی : 87962b7efbcdc8ce

نظرات