اجرا و نصب جارومرکزی آپامه در سرپل ذهاب

4,200 تومان

شرکت جاروی مرکزی آپامه
نصب سیستم جاروی مرکزی در شمالغرب کشور شهرستان سرپل ذهاب از استان کرمانشاه
● درهمه جای کشور حضور داریم
● مدلهای مختلف متناسب با اقلیم های متفاوت ایران
● رنگهای مختلف متناسب با سلایق اقوام ایرانی
● قدرت مکش در آپشن های متناسب با ساختمانها و نیاز خانه های ایرانی

● شرکت جاروی مرکزی آپامه در صنعت جاروی مرکزی درخشانتر از همیشه
09107899534
09107899535
02144363080

شناسه آگهی : 366619bcb4353809

نظرات