3,600 تومان

قیمت جارومرکزی 400

● قیمت جاروهای مرکزی چهارصد؛ 1 — یک موتوره= سه میلیون ودویست 2– دوموتوره =چهارمیلیون وپانصد 3– سه موتوره= پنج میلیون و نهصد 4– چهارموتوره= […]
30 بازدید کل ، 0 امروز
4,500 تومان

نمونه جاروهای مرکزی قوی

[ جاروی مرکزی RATIKA ] دستگاههای جاروی مرکزیSHANA+2 》》دارای سه موتور همزمان کار 》》قدرت مکش بی نظیر 》》دارای رنگ بندی 》》بورد الکترونیکی پرفکت پلاس 》》مناسب […]
33 بازدید کل ، 0 امروز