پترو پلیمر سیمرغ ثامن مان شیمی

تماس بگیرید

اطلاعات اضافی

این آگهی منقضی شده است و به همین دلیل برخی از موارد آگهی مانند اطلاعات تماس نمایش داده نمی شود.

شرکت پترو پلیمر سیمرغ ثامن / مان شیمی
حــلــال 402 پالایشگاهی_ زایلین مخلوط _ نفت بی بو حلال سبک _تولوئن _حلال ویژه
اصفهان _تبريز

02155261237 02155261238 09121936576
www.manchimi.com

حلال ویــژه _ نفت بی بو
حلال 402. پالایشگاه خصوصی _حلال سبک
ایزوپروپیل الکل _استون _بوتیل گلایکول

رزین _هاردنر _رقیق کننده
شتاب دهنده امین پوکسی
تتا. TETA _. دتا DETA
تری اتیل امین

الکید رزین _گلیسیرین
اجرای کف‌پوش‌های اپوکسی
صنعتی کارگاهیپارکینگی
ورزشی سردخانه ای بیمارستانی دارویی

رزین اپوکسی تزئینی
رزین اپوکسی سنگ
چسب مگا اپوکسی alfa
چسب اپوکسی سازهای بتنی
رزین ماتریس نانو (اجر نما )
رزین یووی کیور _ماستیک
لیکویید _لاک‌ ژل
واردکننده محصولات شیمیایی فراوری سنگ

چسبهای اپــوڪــســی مخصوص فراوری سنگ
توری و ماستیک سنگ
خمیر رنگ اپوکسی
رزین اپوکس هلردنر اپوکسی _ رقیق کننده‌ اپوکسیشتاب دهندهاپوکسی _لولینگ _ادتیو انتی یووی و ضد کف _______
روغن فلاش 120_140
ایزوپروپیل الکل _استون _بوتیل گلایکول

02155261237 02155261238 09121936576
www.manchimi.com

اجرای کف‌پوش‌های اپوکسی
ادتیو انتی یووی و ضد کف
استون
ایزوپروپیل الکل
بوتیل گلایکول
پالایشگاه خصوصی
تتا. TETA
تری اتیل امین
توری و ماستیک سنگ
تولوئن
چسب اپوکسی سازهای بتنی
چسب مگا اپوکسی alfa
چسبهای اپــوڪــســی مخصوص فراوری سنگ
حلال 402
حــلــال 402 پالایشگاهی
حلال سبک
حلال ویژه
خمیر رنگ اپوکسی
دتا DETA
رزین
رزین اپوکس هلردنر اپوکسی
رزین اپوکسی تزئینی
رزین اپوکسی سنگ
رزین ماتریس نانو (اجر نما )
رزین یووی کیور _ماستیک
رقیق کننده
رقیق کننده‌ اپوکسیشتاب دهندهاپوکسی
روغن فلاش 120_140
زایلین مخلوط
شتاب دهنده امین پوکسی
صنعتی کارگاهیپارکینگی
لاک‌ ژل
لکید رزین _گلیسیرین
لولینگ
لیکویید
نفت بی بو
نفت بی بو حلال سبک
هاردنر

شناسه آگهی : 7956255656d5b3ca

نظرات