قیمت جارومرکزی 400

3,600 تومان

● قیمت جاروهای مرکزی چهارصد؛
1 — یک موتوره= سه میلیون ودویست
2– دوموتوره =چهارمیلیون وپانصد
3– سه موتوره= پنج میلیون و نهصد
4– چهارموتوره= هفت میلیون و پانصد
www.charsadco.ir

ثبت سفارش فقط از طریق واتساپ

■مجموعه صنعتی چارصد ، تولیدکننده نمونه سال1400 ■

#تولیدجاروی_مرکزی#تولیدجارو#جارو#تولیدجاروصنعتی#جاروی_مرکزی#جارومرکزی#گروه_صنعتی_چارصد#جاروی_مرکزی_چارصد#تولیدجارومرکزی_پایه_دار#تولیدجاروی_مرکزی_دیواری#تولیدانواع_جاروی_مرکزی#جاروی_مرکزی_ویلائی#جارومرکزی_هتلی#جارومرکزی_آپارتمانی#جاروی_مرکزی_کارواشی#تاسیسات#پکیج#شوفاژ#ساختمان#آسانسور#طراحی_ساختمان#نصاب#لوازم_برقی#جارومرکزی_ارزان#
#جاروی#جاروی_مرکزی_ارزان#جارو_جارومرکزی_جاروآپارتمانی#جارومرکزی_تک_موتوره#جارومرکزی_دوموتوره#جاروی_مرکزی#پریزجارومرکزی

شناسه آگهی : 98361a5fcdf40a0c

نظرات