فوق روان کنننده بتن با حالت نرمال

تماس بگیرید

اطلاعات اضافی

این آگهی منقضی شده است و به همین دلیل برخی از موارد آگهی مانند اطلاعات تماس نمایش داده نمی شود.

فوق روان کننده و کاهنده آب بتن بر پایه پلی نفتالین سولفونات و ملامین فورمالدئید سولفونه با حالت نوترال
این محصول را می توان با استاندارد ملی 2930 جدلول 3و4 و ASTM C494 TYPE F مورد ارزیابی قرار داد
خواص و مزایا
• توان افزایش اسلامپ بتن از 4 به 23 ( وارفته )
• امکان کاهش نسبت آب به سیمان تا 25 درصد با اسلامپ ثابت
• افزایش تراکم و انسجام بتن
• افزایش مقاومت فشاری ، خمشی ، و سایشی بتن
• جلوگیری از پدیده آب اندازی و جداشدگی مصالح بتن
• توانایی حفظ اسلامپ بتن تا 60 دقیقه در دمای 25 درجه سانتیگراد
• کاهش نفوذپذیری بتن در برابر آب ، یون های کلر و سولفات ها
• توان خروج حباب های هوای مازاد بتن
کاربرد
• بتن ریزی در مقاطع باریک و پر آرماتور
• حمل طولانی بتن ( تا حدود 60 دقیقه )
• بتن ریزی مکان هایی که احتمال حمله نمک های مزاحم وجود دارد

شناسه آگهی : 551632ae319aba47

نظرات