دوره طب سنتی بلند مدت

تماس بگیرید

دوره طب سنتی بلند مدت

ثبت نام رشته ی طب سنتی و طب شرقی با مدرک دانشگاهی معتبر آغاز شد…
قابل ارائه برای دریافت مجوز طبابت

دوره ها 2سال و 2سال و نیم می باشد

شناسه آگهی : 5176386ce5779088

نظرات