دوره تخصصی کاشت مو و ابرو ، برگزاری دوره ترمیم مو

تماس بگیرید

پردیس دانشگاهی حکیم ابن سینا در خصوص آموزش کاشت و ترمیم مو طبیعی فعالیت دارد.
برگزاری پیوند و ترمیم مو برای عموم در این مرکز آزاد می باشد
دوره تخصصی کاشت مو و ابرو و ترمیم مو طبیعی ، برگزاری دوره کاشت مو و ابرو
دوره ترمیم مو و کاشت مو همراه با مدرک دانشگاهی معتبر قابل ترجمه و استعلام

جهت دریافت اطلاعات بیشتر تماس بگیرید.

شناسه آگهی : 6363874da1141f2

نظرات