جاروی مرکزی در شهرکرد

3,200 تومان

جاروی مرکزی آپامه در شهرکرد
نصب و اجراء سیستم جاروی مرکزی آپامه در مجتمع مسکونی در شهرستان شهرکرد
جاروی مرکزی چهارموتوره
باهشت هزاروات مکش
مدل سری RT
گنجایش مخزن شصت لیتر
تعدادپریز 28عدد
نوع پریز ؛ مستطیلی طرح کانادا

¤ ی نفس راحت با / آپامه
09107899534

شناسه آگهی : 699618d781088c0a

نظرات