جاروهای مرکزی پایه دار مدل10

تماس بگیرید

اطلاعات اضافی

شماره همراه09107899534
ایمیلapameco1@gmail.com
شماره ثابت02144363078

شرکت جاروی مرکزی آپامه
— جاروی مرکزی مدل 10پایه دار
در انواع یک موتور تا چهار موتور
در قدرتهای مختلف
این دستگاه دراماکنی که امکان نصب دستگاه به دیوار وجودندارد و یا شرایط کاربر ایجاب کند ، نصب میشود ، مخزن بواسطه چرخهایی که در زیرآن تعبیه شده به سهولت با سمت جلو کشیده و مجددا درحالت بوسیله اهرم درجای خودقرارمیگیرند

شناسه آگهی : 65861573307796af

نظرات