جارومرکزی شرکت آپامه در بانه

4,200 تومان

¤جاروهای مرکزی دوموتوره پرقدرت شرکت آپامه ¤
با این جاروهای راحتی ، آسایش و آرامش را برای خود تضمین کنید ، با این جاروها دیگر میکروب و باکتری و گردو غباری برزمین نمی ماند، سلامتی شعار همیشگی شرکت آپامه ، محیط زیست خودرا عاری از باکتری نمائید
■ آپامه ، همچون معنای خود زیباست و خوش رنگ و لعاب
■ با ما زیبایی ، طراوت ، سلامتی و رفاه را تجربه کنید
¤ شرکت جاروی مرکزی آپامه ¤

02144363078
02144363079
09107899534

شناسه آگهی : 159619bb1d092fab

نظرات