ثبت نام دوره های طب سنتی

تماس بگیرید

ثبت نام دوره های طب سنتی

برگزاری انواع دوره های طب سنتی با ارائه مدرک معتبر دانشگاهی در دانشگاه پردیس

ثبت نام رشته ی طب سنتی و طب شرقی با مدرک دانشگاهی معتبر و
قابل ارائه برای دریافت مجوز طبابت شروع شد

دوره ها 2سال و 2سال و نیم می باشد
برگزاری انواع دوره های طب سنتی با ارائه مدرک معتبر دانشگاهی در دانشگاه پردیس

ثبت نام رشته ی طب سنتی و طب شرقی با مدرک دانشگاهی معتبر و
قابل ارائه برای دریافت مجوز طبابت شروع شد

دوره ها 2سال و 2سال و نیم می باشد

شناسه آگهی : 28163874d634abd0

نظرات