برگزاری دوره های مختلف پزشکی و بهداشتی

تماس بگیرید

برگزاری دوره های مختلف پزشکی و بهداشتی

پردیس دانشگاهی ابن سینا برگزار میکند:

رشته های پزشکی
رشته های پیراپزشکی
رشته های کمک پرستاری
کمک های اولیه
و..

دوره هم به صورت آنلاین هم به صورت حضوری برگزار میشود

برای اطلاعات بیشتر تماس بگیرید

شناسه آگهی : 324638763d129430

نظرات