اموزش کمک های اولیه و امدادگری

تماس بگیرید

سرفصل های آموزشی:
1.کمک های اولیه و اهداف آن
2.اصول ایمنی و قانونی در کمک های اولیه
3.روش مواحهه با مصدوم
4.خفگی ها
5.احیای قلبی -ریوی
6.خونریزی
7.پانسمان
8.آسیب های استخوانی،مفصلی و عضلانی
با ارائه ی مدرک معتبرو قابل استعلام داخلی و بین المللی
قابلتی کار برای اولین بار در کشور
قابل ترجمه جهت مهاجرت

شناسه آگهی : 18263857fdc2615d

نظرات